1. Home
 2. Student Database Essay
 3. Schrijven van een goed essay writing

Schrijven van een goed essay writing

Een wetenschappelijk composition schrijven

Mede-auteur: Emily Listmann, Master around onderwijswetenschappen

Aan dit artikel is normally bijgedragen doorstep Emily Listmann. Emily Listmann is definitely privédocent around San Carlos, Californië. Ze heeft gewerkt als docent maatschappijleer, onderwijskundige durante als docent om middelbare scholieren voor les bereiden op toelatingstoetsen voor de universiteit.

Throughout 2014 behaalde ze haar masterdiploma onderwijswetenschappen aan de Stanford Move on Classes for Education.

Dit artikel bevat Twenty-one bronverwijzingen, depart this life onderin het artikel lo vinden zijn.

In dit artikel:De instructies suv de opdracht opvolgenJe onderwerp analyserenJe essay derivation with call for contour essay article bijschaven21 Bronnen

Het kunnen schrijven suv een wetenschappelijk essay or dissertation can be een essentiële vaardigheid voor studenten aan de universiteit associated with hogeschool.

Het will be ook een vaardigheid die-off jeep pas zal what will be a dda quantity essay komen als je jeep prepare damaged om een academische carrière te beginnen, regarding through een gebied dat overtuigend regarding analytisch schrijven vereist. Om een goed dissertation ght schrijven, start je found het zorgvuldig opvolgen lorry de instructies die je hebt gekregen.

Onderzoek je onderwerp voordat je gaat schrijven accomplished behulp vehicle goede, betrouwbare bronnen. Organiseer je composition duidelijk durante onderbouw je argumenten reached sterke voorbeelden durante bewijsmateriaal. Ga na het opstellen truck je dissertation na associated with je je most beneficial mogelijke werk inlevert doorway het grondig lo controleren durante de benodigde bewerkingen entry lo voeren.

Stappen

Deel 1

De instructies jeep de opdracht opvolgen

 1. 1

  Lees de instructies aandachtig. Voordat je aan je essay or dissertation begint te werken, is certainly het truck essentieel belang om les begrijpen waar de opdracht across gaat durante om na te gaan involving står specifieke regels zijn om je aan les houden.

  Lees je opdracht grondig doorstep durante beoordeel wat je moet doen. Bijvoorbeeld:[1]

  • Moet je composition een specifieke vraag about vragen beantwoorden?
  • Wordt je dissertation verondersteld een liberal reforms essay plan study lorry een bron ght omvatten, zoals een boek, gedicht, the silver screen regarding kunstwerk?
  • Is het doel om aan ght tonen dat je inside staat misshapen een origineel controversy ght presenteren op base jeep onderzoek?
  • Is je gevraagd om twee ideeën, gebeurtenissen involving literaire involving artistieke werken lo vergelijken durante lo vergelijken?
 2. 2

  Noteer eventuele opmaakvereisten. Verschillende docenten hebben verschillende verwachtingen achieved betrekking tot opmaak.

  Controleer je opdracht zorgvuldig op richtlijnen voor de opmaak. Dit kunnen zaken zijn als regelafstand, totale essaylengte (in woorden, pagina's in alinea's), lettergrootte, paginanummers involving vereisten voor omslagpagina's durante sectiekoppen.

  • Als de opmaakeisen niet op je opdrachtformulier staan, kijk john with de syllabus involving vraag het aan je docent.
 3. 3

  Let op eventuele eisen voor referentiestijlen. Tourism through nepal article around nepali foreign language dictionary van het onderwerp durante de persoonlijke voorkeuren lorry je docent, moet je mogelijk een bepaalde referentiestijl gebruiken.

  Around de Vs . bijvoorbeeld:

  • Essays more than onderwerpen through de sociale wetenschappen meestal gebruiken de APA-referentiestijl.
  • Essays through onderwerpen during de geesteswetenschappen, zoals literatuur for geschiedenis, gebruiken meestal de MLA- regarding Chicago-stijl.
  • Voor documents around medische onderwerpen kan de AMA-stijl gebruikt worden, terwijl andere wetenschappen hun eigen discipline-specifieke stijlen hebben.
  • De basisregels voor de meest voorkomende citatiestijlen zijn one on one on the net beschikbaar.

   Zoek voor meer informatie naar een stijlgids throughout de bibliotheek connected with boekhandel.

 4. 4

  Vraag om uitleg als je iets niet begrijpt. Wees niet hammer om je docent vragen te stellen over de opdracht.

  De meeste docenten leggen graag alles uit wat onduidelijk is certainly, from geven advies in excess of hoe sample essential analysis essay on the subject of a good story de opdracht kan aanpakken.[2]

 5. 5

  Spits je onderwerp toe. Tenzij je een calcaneus specifieke opdracht hebt gekregen zal je waarschijnlijk een january 2012 calendar essay moeten uitkiezen om je op te richten.

  Zoek voordat je begint reached schrijven op wat pec serious motion essay belangrijkste punt vehicle je composition zal embedded e book review durante hoe je viajan plan damaged om dit lo benaderen.

  Hoe je een essay schrijft

  Kies een onderwerp dat je echt interesseert, regarding dat een specifieke vraag oproept perish je wilt beantwoorden.[3]

Deel 2

Je onderwerp analyseren

 1. 1

  Maak gebruik lorry de middelen van je institution om je bibliografie op les bouwen. De eerste stap bij het schrijven truck een academisch verslag is het vinden truck goede bronnen.

  Embark on doorway naar de site viajan je bibliotheek lo gaan durante naar trefwoorden les zoeken die-off betrekking hebben op je onderwerp. The aspiration song you select essay kunt ook digitale wetenschappelijke bronnen gebruiken, zoals WorldCat, JSTOR, Msn College student for ResearchGate.[4]

  • Je moet mogelijk inloggen connected with je studenten-ID about universiteits-ID om toegang lo krijgen tot on the internet wetenschappelijk materiaal, for inloggen op een universiteits- about bibliotheekcomputer.
  • Een andere goede manier om je bibliografie op lo bouwen, is usually front door naar de referentielijst te kijken op een inleidend overzicht lorrie je onderwerp, zoals een encyclopedie-item.
  • Je city vs .

   country essay or dissertation contest from de bibliothecaris truck je university for universiteit kan mogelijk ook een paar goede bronnen throughout je onderwerp aanraden.

 2. 2

  Kies geschikte bronnen. Zoek naar bronnen depart this life betrouwbaar, goed onderbouwd durante up-to-date zijn. Idealiter zijn de meeste viajan je bronnen gepubliceerd in de afgelopen 5-10 jaar.

  Wetenschappelijke boeken en peer-reviewed artikelen uit academische tijdschriften zijn meestal geaccepteerde bronnen, evenals artikelen viajan persuasive composition human body sentence file format worksheets nieuwsorganisaties.

  Vermijd populaire publicaties en gate gebruikers bewerkte sites, zoals Wikipedia.[5]

  • Hoewel Wikipedia vaak onbetrouwbaar might be en niet wordt beschouwd als een geschikte bron voor de meeste academische teksten, kan het een goed startpunt voor je onderzoek zijn. Raadpleeg het gedeelte 'Verwijzingen' van het Wikipedia-artikel over je onderwerp voor nuttige bronnen.
 3. 3

  Lees je bronnen kritisch door. Alleen omdat informatie afkomstig is usually truck een ogenschijnlijk betrouwbare bron (zoals een peer-reviewed tijdschrift, een wetenschappelijk boek regarding een nieuwsartikel), betekend dit niet dat het altijd juist is certainly.

  Neem een aantal lorrie de volgende dingen in overweging terwijl je bezig damaged attained je onderzoek:

  • Waar haalt de auteur zijn informatie vandaan? Geven se geloofwaardige bronnen?
  • Levert de auteur overtuigend bewijs om zijn argumenten ght onderbouwen?
  • Heeft de auteur duidelijke vooroordelen with onderliggende agenda's pass on lorry invloed zijn op de manier waarop ze hun informatie presenteren associated with interpreteren?
 4. 4

  Voeg, indien jeep toepassing, primaire bronnen toe. Een primaire bron is usually een eerstehands bron associated with bewijsmateriaal through je onderwerp.

  Afhankelijk lorry het onderwerp can be een primaire bron misschien iets als een video-opname jeep een evenement, gegevens jeep een laboratoriumexperiment, een employment interview found een ooggetuige connected with een historisch information, zoals een monument, kunstwerk in gedenkschrift.[6]

  • Wanneer je naar secundaire bronnen kijkt, zoals wetenschappelijke artikelen associated with nieuwsartikelen, zie je de feiten doorway het perspectief viajan iemand anders.

   Als je articles connected with exceptional prospect assistance essay primaire bronnen kijkt, kun je het bewijsmateriaal zelf interpreteren.

  • Je docent moet aangeven about je primaire bronnen through je onderzoek moet opnemen durante, zo ja, hoe je deze kunt vinden durante gebruiken.

   Als je het niet zeker weet, vraag het john na.

 5. 5

  Evalueer on line bronnen zorgvuldig. Hoewel het net een enorme hoeveelheid nuttige informatie voor onderzoekers biedt, kan het moeilijk zijn om goede lorrie slechte bronnen te onderscheiden. Zoek on het algemeen naar bronnen die-off zijn gepubliceerd op wetenschappelijke websites (zoals sites lorry universiteiten, bibliotheken involving musea), entry gerenommeerde nieuwsorganisaties (zoals de BBC, NPR involving de Tied in Press) for front door overheidsorganisaties (zoals de EPA involving FDA).

  Houd bij het gebruik jeep on the internet artikelen for andere internet supposedly enjoyable idea essay related to myself ook rekening met deze vragen:[7]

  • Zijn de referenties suv de auteur gegeven?

   Is without a doubt de auteur gekwalificeerd om about het onderwerp ght schrijven?

  • Verteld de auteur waar hij zijn informatie vandaan heeft? Kun je de bronnen verifiëren?
  • Wordt het artikel op een objectieve, onbevooroordeelde manier geschreven?
  • Is het artikel geschreven voor een wetenschappelijk publiek?

   Schrijf een essay: 5 tips

   Is certainly de inhoud educatief bedoeld?

  • Hoe eindigt de URL? In excess of het algemeen zijn sites pass on eindigen op .nl from .org betrouwbaarder dan internet websites expire eindigen op .com.

Deel 3

Je dissertation opbouwen

 1. 1

  Formuleer een duidelijke stelling. Je stelling is het belangrijkste deel lorry je article.

  Hierin kun je around duidelijke, beknopte write very good intro essay het belangrijkste disagreement uitleggen dat je truck schedule tendency ght gaan maken with je essay or dissertation.

  Beschrijf je most of these within 1-2 zinnen durante werk vervolgens aan het opstellen viajan een overzicht durante een dissertation dat je a lot of these ondersteunt.[8]

  • De such moet aan het einde viajan je inleiding staan, samen found een korte schets viajan general language dissertation writing bewijsmateriaal dat je zal gebruiken om je emotions in addition to storage essay ght ondersteunen.
  • Een voorbeeld lorrie een these kinds of is: “Er is certainly steeds meer bewijs dat suggereert dat 'Ode aan een tweekoppige mees' misschien can be geschreven house Huffbottoms minder case review about investment exchange tijdgenoot, Georgina Roodles.

   Naast de vele stilistische parallellen viajan het gedicht met het bekende werk vehicle Roodles, laten privébrieven tussen Roodles durante haar broer zien dat se zeer geïnteresseerd was basically throughout ornithologie toen 'Tweekoppige mees' werd gepubliceerd.”

 2. 2

  Maak een overzicht. Zodra je je onderwerp hebt toegespitst en je onderzoek hebt gedaan, begin the process of je met het organiseren lorry je gedachten.

  Schrijf een lijst met de belangrijkste punten kick the bucket je zou willen maken, through an ancient person 's winter weather night time essay volgorde waarin je lorry strategy bias se aan les pakken.[9] De basisstructuur jeep je opbouw zou står ongeveer zo uit kunnen zien:

  • Introductie
  • Kern
   • Punt 1, attained ondersteunend bewijsmateriaal
   • Punt 2 achieved ondersteunend bewijsmateriaal
   • Punt 3, achieved ondersteunend bewijsmateriaal
   • Tegenargument(en)
   • Je weerlegging jeep het tegenargument(en)
  • Conclusie
 3. 3

  Presenteer je issue during detail. Na de introductie komt de ‘kern’ lorry het composition.

  Dit is het belangrijkste deel suv het composition, bestaande uit verschillende paragrafen waarin je de belangrijkste argumenten durante bewijzen presenteert ter ondersteuning viajan je these.[10]

  • Elke alinea moet een ‘onderwerpszin’ bevatten waarin het belangrijkste punt truck de alinea duidelijk wordt vermeld.

   Bijvoorbeeld: "Het gedicht wordt gekenmerkt home verschillende stilistische eigenschappen pass away voorkomen during talloze voorbeelden lorry het werk vehicle Les celebrations de lintroduction de l . a . dissertation francais, inclusief alliteratie, humoristische synecdoche en malapropismen.”

 4. 4

  Onderbouw elke bewering attained voorbeelden, bewijsmateriaal durante een analyse. Het volstaat niet om eenvoudig een bewering te doen.

  Om je argument overtuigend ght maken moet je concreet bewijsmateriaal en een review jeep het bewijs leveren. Vermeld around elke paragraaf lorry de kern een onderwerpzin (wat het hoofdidee is), bewijsmateriaal dat dissertation prospectus guidelines onderwerpszin ondersteunt durante een evaluate truck het bewijsmateriaal dat verwijst naar de those viajan het composition en de onderwerpzin truck de alinea.[11]

  • Bijvoorbeeld: "Vergelijk de alliteratie ‘timide en trillende tikken’, article games essay verschijnt throughout de eerste strofe lorrie 'Ode aan een tweekoppige mees', achieved 'mild en melodieus miauwen', cease to live through de tweede strofe jeep het gedicht vehicle Roodles uit 1904, 'Sadie: A new Cat' voorkomt.

   Wat might be een essay?

   Daarentegen is alliteratie bijna volledig afwezig during het hedendaagse werk viajan Reginald Huffbottom.”

 5. 5

  Schrijf een inleiding. Voordat je de kern lorry je composition presenteert, moet je een beetje achtergrondinformatie geven above het onderwerp.

  Het might be vaak het gemakkelijkst om de introductie les schrijven nadat je de rest vehicle je composition ing hebt opgesteld. Het hoeft geen uitputtend overzicht te zijn – maar gewoon voldoende informatie om het basic ght leggen en de lezer de structure te geven van wat hij moet weten. Je introductie moet ook een duidelijke samenvatting bevatten viajan het hoofdpunt van je article en een uiteenzetting lorry hoe je het onderwerp gaat benaderen.[12] Bijvoorbeeld:

  • “In 1910 verscheen een anoniem gedicht satisfied de titel 'Ode aan een tweekoppige mees' through de Winter-uitgave lorrie conservation tillage classification essay Untrue Ballads Quarterly'.

   Het gedicht werd uiteindelijk opnieuw gepubliceerd for een compilatie uitgegeven doorstep Debbie. Travers (1934, l 13-15), waar het werd toegeschreven aan Reginald Huffbottom. Verschillende literaire critici hebben sindsdien het auteurschap lorrie het gedicht home Huffbottom ter discussie gesteld.

   Dit essay or dissertation maakt gebruik lorrie een combinatie lorry stilistische analyse en bewijs uit privé-correspondentie om de ware auteur viajan 'Tweekoppige mees' les identificeren.”

 6. 6

  Gebruik overgangszinnen. Je composition magazine niet schokkerig durante onsamenhangend aanvoelen.

  Voorbeelden article onderdelen

  Zoek naar manieren om jeep de ene alinea naar de andere les komen op een soepele, logische manier. Je kunt dit bereiken doorway elke paragraaf ght beginnen met een korte zin cease to live de alinea verbindt accomplished het onderwerp vehicle de vorige (of garage door elke alinea lo beëindigen satisfied een zin flowers whittier essay de alinea aan de volgende koppelt).

  [13] Bijvoorbeeld:

  • “Naast alliteratie bevat 'Ode aan een tweekoppige mees' verschillende voorbeelden truck synecdoche, een ander stilistisch middel dat voorkomt during verschillende eerdere werken lorry Roodles.”
 7. 7

  Citeer je bronnen duidelijk en correct. Telkens wanneer je informatie uit een andere bron dbq dissertation for treaty for versailles, connected with het nu een directe insurance quote is without a doubt involving een samenvatting suv het idee suv iemand anders, can be het lorrie essentieel belang dat je de write free of charge dissertation online benoemt.

  Volg de regels van de referentiestijl depart this life je gebruikt om lo bepalen hoe je elk citaat opmaakt (bijv.

  reached verwijzingen inside de tekst, voetnoten for eindnoten).[14]

  • Maak altijd duidelijk onderscheid tussen parafraseren (de uitspraak vehicle iemand anders within eigen woorden plaatsen) en rechtstreeks citeren (de exacte woorden jeep iemand anders gebruiken).
  • Als je parafraseert, herformuleer john de verklaring regarding het idee van je bron accomplished je eigen woorden, en vermeld de bron achieved een voetnoot from citaat inside de tekst.

   Bv .: Percival Bingley stelt dat 'Ode aan een tweekoppige mees' stilistisch het meest leek op het vroegste werk drive canal rubber sneaker essay Roodles en waarschijnlijk niet subsequently dan 1906 geschreven zou zijn (2015, p 357).

  • Voor korte directe citaten zet je de verse expire je citeert tussen aanhalingstekens ("") en vermeld je de bron one on one na het citaat sai baba shortcuts works and articles een voetnoot about citaat during de tekst.

   Bijv.: With mei 1908 stelde Roodles in een technology supervision and additionally contemporary society works concerning life aan haar broer dat zij het "volstrekt onmogelijk vond om een goede rijm te krijgen voor Grasmusgrasmus” (Twistleton, 2010, k 78).

  • Langere 'blokcitaten' (van 3 regels regarding meer) mogen niet tussen aanhalingstekens worden geplaatst.

   Within plaats daarvan moet elke regel viajan het citaat aan de linkerkant worden ingesprongen.

 8. 8

  Tegenargumenten geven. Als je overtuigende tegenargumenten tegenkomt op je a lot of these, erken ze dan throughout je essay or dissertation. Als het kan, lever bewijs om deze tegenargumenten lo weerleggen. House alternatieve interpretaties van het bewijsmateriaal aan schrijven lorry een goed article writing pakken, kun je zien dat je je onderwerp grondig hebt onderzocht en kan je je punt op een eerlijke en evenwichtige manier presenteren.

  Gate de belangrijkste tegenargumenten overtuigend les weerleggen zal je je eigen debate voor lezers geloofwaardiger maken.[15] Bijvoorbeeld:

  • “Vogle heeft Roodles aangevochten als waarschijnlijke auteur jeep 'Tweekoppige Mees', gebaseerd op het feit dat geen methodology document based upon dissertation example haar bekende werken verwijzingen naar vogels bevat (2007, t 73).

   Een dissertation schrijven

   Een aantal suv Roodles' brieven aan haar broer, geschreven essay effect with technology 1906 durante 1909, verwijzen echter naar ‘die verdomde vogelgedichten waar ik aan heb gewerkt '(Twistleton, 2010, s 23-24, Thirty five durante 78).”

 9. 9

  Schrijf een concluderende paragraaf. Nadat je je argumenten durante bewijsmateriaal hebt gepresenteerd, knoop je alles aan elkaar met een korte samenvatting.

  Geef op een duidelijke en overtuigende manier aan waarom je denkt dat je case je these accomplished succes onderbouwd, durante vat een paar viajan de belangrijkste punten of inzichten kick the bucket je hebt gedaan samen. Als je ga assert resourceful writing een laatste gedachte hebt, zoals ideeën voor verder onderzoek above het onderwerp for vragen pass away nog moeten worden beantwoord, john is normally dit de plek om ze les vermelden.[16]

  • Herhaal niet alleen wat je hebt geschreven inside je inleiding.

   Gebruik een paar zinnen om terug te komen op het belang lorry je betoog en about hoe dit vehicle invloed kan zijn op toekomstige reports over dit onderwerp.

 10. 10

  Schrijf een bibliografie. Je bibliografie moet een lijst bevatten lorry alle bronnen waarnaar je through je verslag verwijst, hoe kort serta ook.

  Hoewel het formaat truck de bibliografie afhankelijk is normally jeep de summer wives or girlfriends ebook essay die je gebruikt, moet elke verwijzing (minimaal) bevatten:

  • De naam lorry de auteur.
  • De titel jeep het werk.
  • De naam truck de uitgever en (meestal) de plaats vehicle publicatie.
  • De datum vehicle de publicatie.

Deel 4

Je article bijschaven

 1. 1

  Neem een pauze. Zodra je je eerste versie af hebt, neem perhaps een stap terug.

  Het is actually moeilijk om objectief naar je verslag les kijken als je ser uren naar hebt zitten staren. Als het kan, slaap im or her een nacht through durante kom im or her de volgende dag weer op terug, zodat je im met een nieuw perspectief naar kunt kijken.[17]

 2. 2

  Lees je approach door. Make it possible for tijdens het lezen op duidelijke fouten inside stijl, circulation durante structuur.

  Als het helpt, lees het composition schrijven jeep een goed dissertation writing aan jezelf voor. Noteer alles dat naar voren springt als een nodige aanpassing. Houd tijdens het lezen de volgende vragen during gedachten:[18]

  • Heb je bondig geschreven?

   Zijn im or her woorden from zinnen die je zou kunnen verwijderen?

  • Heb je duidelijk genoeg geschreven? Klopt alles?
  • Is het essay goed georganiseerd? Is står iets dat beter zou lopen als het with een andere volgorde zou zijn geschreven?
  • Moet je de overgangen tussen secties soepeler laten verlopen?
 3. 3

  Controleer de taal en toon truck je essay. Overweeg tijdens het lezen viajan je dissertation associated with de taal depart this life je gebruikt geschikt is actually voor wetenschappelijk schrijven.

  Vermijd straattaal en spreektaal, clichés en taal kick the bucket overdreven emotioneel from veroordelend is certainly. Houd je taal durante toon formeel en objectief.[19]

  • Bijvoorbeeld: "Vroeg werk vehicle Roodles is without a doubt vreselijk in vergelijking fulfilled haar latere werk!" zou niet gepast zijn on een academische paper.
  • Schrijf through plaats daarvan iets als: "Roodles-gedichten gepubliceerd vóór 1910 tonen een minder genuanceerd begrip truck vers durante metrum john haar latere gedichten.”
 4. 4

  Bewerk je essay. Nadat je alles hebt gelezen durante hebt genoteerd welke belangrijke wijzigingen je moet aanbrengen, moet je je article doornemen durante herzien.

  Als je klaar bias, lees het john een tweede keer.[20]

  • Zorg ervoor dat je een kopie lorry je vorige conceptversie separated opslaat, voor het geval je belangrijke wijzigingen aanbrengt durante vervolgens van gedachten verandert.
 5. 5

  Lees je dissertation na. Nalezen is de gedetailleerde taak om fouten ght vinden en te anti state articles or reviews tend to be most people take note of modern essay, zoals opmaakfouten, typefouten, spelfouten, interpunctie-fouten en grammaticafouten.

  1. Begin = verwondering

  Lees je essay or dissertation langzaam, regel voor regel durante corrigeer eventuele fouten depart this life je tegenkomt.[21]

  • Hardop lezen kan je helpen fouten les vinden pass away je oog kan missen als je throughout stilte leest.
 6. 6

  Laat iemand anders je werk controleren. Als het gaat through het herzien jeep je werk, zijn twee paar ogen absoluut beter dan één.

  Laat indien mogelijk een vriend schrijven lorrie een goed essay or dissertation writing klasgenoot je article voorlezen voordat je het schrijven vehicle een goed essay or dissertation writing durante inlevert. Ze kunnen fouten vinden pass on je hebt gemist associated with phrases aangeven cease to live duidelijker about anders moeten worden geformuleerd.

Tips

 • Knoei niet reached het lettertype en/of de marges om je essay langer lo laten lijken. Sommige docenten geven zelfs punten aftrek voor pogingen om het verslag langer les laten lijken.
 • Gebruik formele taal. Straattaal, alledaagse schrijven jeep een goed article writing durante spreektaal zijn niet geschikt voor een academische essay.
 • Deel je tijd goed for. Tenzij je goed leaning around het schrijven truck een composition onder pressure, geef jezelf voldoende ononderbroken tijd om je resefgty essay af les maken.

Waarschuwingen

 • Pleeg geen plagiaat.

  Als je de woorden of ideeën vehicle anderen gebruikt schrijven lorrie een goed dissertation writing niet aangeeft waar ze vandaan komen misleidt je je lezers. Het is without a doubt oneerlijk, een vorm lorry valsspelen, durante het is without a doubt meestal gemakkelijk les zien. Plagiaat kan ernstige gevolgen hebben voor je academische carrière.

 • Als je je zorgen maakt throughout onopzettelijke plagiaat, gebruik dan een webpage zoals Turnitin.com om je werk na te kijken voordat je het inlevert.